• Projekt - Čítajme si

      29. 6. 2022

      Dňa 23. júna 2022 sme pod vedením vedúcej školskej knižnice realizovali aktivity v rámci projektu - Čítajme si. Jeho organizátorom je Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF v spolupráci so slovenskými knižnicami. Cieľom podujatia je motivovať deti k čítaniu kníh, k pravidelným návštevám knižníc a viesť ich tak k zmysluplnému využívaniu voľného času. Čítanie kníh a následné aktivity prebiehali  v školskej knižnici, kde sa postupne vystriedalo 44 žiakov z jednotlivých tried. Každý z nich prečítal úryvok z pripravenej knihy. Potom spoločne vytvárali plagát,  kreslili rozprávkovú triednu bytosť. Na záver sa zapísali do zoznamu čitateľov. Výtvory triednych rozprávkových bytostí si môžete pozrieť v našej fotogalérií.

     • Súťaž v kresbe koňa

      29. 6. 2022

      V mesiaci máj sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže vyhlásenej  vydavateľstvom Slovart. Ich úlohou bolo nakresliť rôznymi výtvarnými technikami portrét koňa.Boli sme veľmi milo prekvapení, že odmeny prišli pre všetkých zúčastnených. Žiaci dostali knihu, ktorú si môžu zapožičať v školskej knižnici, rôzne omaľovánky a list od kamaráta Čitka. Práce žiakov si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

     • Výchovný koncert

      24. 6. 2022

      Dňa 21. júna 2022 sa v našej škole uskutočnil výchovný koncert. Programom nás sprevádzali manželia Hlbockí z Piešťan. Pripravili si pásmo ľudových piesní a zvykov z rôznych kútov Slovenska. Porozprávali a ukázali  nám tiež hudobné nástroje, ktoré sú súčasťou ľudovej klenotnice. Ďakujeme, že obohatili naše vedomosti o nové poznatky z oblasti hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

     • Čistenie prírody

      24. 6. 2022

      So žiakmi druhého ročníka sme sa rozhodli trošku pomôcť našej prírode – vyčistiť  ju od nepotrebných odpadkov. Vyzbrojili sme sa rukavicami a vrecami na odpad, zopakovali sme si bezpečnostné pravidlá a vybrali sa do blízkeho okolia školy. Prechádzka netrvala dlho a už sme mali plnú tašku najrôznejšieho odpadu.Deti pracovali ako usilovné včielky a veľmi sa čudovali, čím všetkým bola príroda znečistená. Nazbieraný odpad sme následne správne roztriedili do zberných kontajnerov. Do školy sme prišli s dobrým pocitom, že sme aspoň trošku ochránili zvieratká pred zranením, pomohli rastlinám dýchať a skrášlili naše okolie.

     • Škola v prírode

      23. 6. 2022

      V dňoch 13. až 17. júna 2022 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili spolu s rovesníkmi z Krušetnice školy v prírode. Pobyt prebiehal v prekrásnom horskom prostredí penziónu Hradisko v obci Nemecká a bol plný zaujímavých aktivít. Svoje zručnosti si žiaci overili pri výrobe varešiek a náramkov. Počas turistických vychádzok navštívili pekáreň, poznávali rastliny a robili herbár. Na prednáške  s fujaristom Matúšom sa oboznámili s rôznymi ľudovými hudobnými nástrojmi. Animátori pre nich pripravili rôzne hry, súťaže, tvorivé dielne, opekanie, nočné pátranie. Veľkým zážitkom bol tiež splav Hrona. Okrem toho si s pani učiteľkami tvorili jedálny lístok, učili sa o zdravej výžive, priateľstve, správaní sa na turistike v lese, o ochrane prírody a triedení odpadu. Pobyt bol ukončený rozlúčkovou diskotékou, na ktorej boli žiaci odmenení za vzorné správanie, čistotu izieb a rôzne aktivity. Domov odchádzali spokojní, plní zážitkov a nových priateľstiev.

     • Deň detí

      8. 6. 2022

      Dňa 1. júna 2022 sme si namiesto učebníc priniesli do školy výstroj na turistiku. Vybrali sme sa na  vychádzku po náučnom chodníku obce Lomná. Cez Ombrišku a vrch Požehov sme sa dostali až na Lomňanskú hoľu, odkiaľ sa nám naskytol nádherný výhľad na okolité obce i pohoria. Vďaka priaznivému počasiu sme mohli v diaľke vidieť Babiu horu i končiare Západných Tatier. Celou turistickou vychádzkou nás sprevádzal miestny poľovník pán Karol Bodorík, ktorý nám o okolitej prírode prezradil veľa zaujímavostí. Spolu sme prežili deň plný pekných zážitkov, zábavy a dobrej nálady. V škole na nás čakalo milé prekvapenie – lopta pre každého žiaka.

     • Deň matiek

      16. 5. 2022

      Druhú májovú nedeľu oslavujeme na Slovensku Deň matiek. Pripomíname si, čo všetko pre nás naše mamy robia a zároveň im za všetko ďakujeme. Pri tejto príležitosti sme sa v nedeľu 8. mája 2022 stretli v kultúrnom dome na slávnostnom programe, ktorý si pripravili deti materskej školy i žiaci základnej školy. Po úvodnom slove pani riaditeľky a príhovore pána starostu sa kultúrny dom rozozvučal básňami, scénkami, radostným spevom a tancom detí.  Svoju vďaku prejavili deti aj darčekom, ktorý odovzdali mamičkám osobne. Vystúpenie spríjemnili aj heligonkári, ktorí svojimi piesňami oslovili celé publikum. Mamičky si odnášali nielen krásne dojmy z vystúpenia, ale aj darček od obecného úradu.

     • Pomôžte našej škole vyhrať výpočtovú techniku od Lidla!

      9. 5. 2022

      Vážení rodičia.

      Spoločnosť LIDL vyhlásila súťaž pre školy o výpočtovú techniku, ktorá trvá do 30.06.2022. Naša škola je v nej tiež zapojená. Podmienkou výhry je získať čo najviac hlasov. Ak nám chcete pomôcť, postupujte nasledovne:

      • Za každý nákup nad 20,- € v predajni LIDL obdržíte pri pokladni balíček, v ktorom bude 5 ks nálepiek a 1 ks hlasovacej kartičky.

      • Hlasovacia kartička má na druhej strane kód, ktorý je potrebné nahrať na stránku www.malovaneslovensko.sk alebo ho môžete doručiť triednej učiteľke, ktorá ho nahrá.

      Postup nahratia:

      Po zadaní stránky www.malovaneslovensko.sk sa v pravom rohu objaví dlaždica SÚŤAŽ. Myškou ju rozkliknete a následne opäť kliknete na prvý riadok SÚŤAŽ.

      • V spodnej časti obrazovky sa objaví možnosť výberu školy. Do 1. riadku napíšete manuálne Lomná.

      • V druhom riadku musíte vyhľadať našu školu medzi zoznamom všetkých škôl (je skoro na konci).

      • Do tretieho riadku napíšete kód z hlasovacej kartičky a odošlete hlas.

      Veľmi pekne ďakujeme za Vašu ochotu.

     • Beseda s príslušníkom PZ

      3. 5. 2022

      Dňa 29. apríla 2022 zavítal do našej školy príslušník PZ v Dolnom Kubíne, Kpt. Mgr. T. Šandor. Žiaci  dostali od pána policajta pracovné zošity Póla radí deťom, v ktorých ich čakalo veľa zaujímavých úloh. Maľovali dopravné značky, čítali básničky a bližšie sa oboznámili s pravidlami cestnej premávky, ktoré majú dodržiavať, či už ako chodci alebo cyklisti. Vysvetlil im, čo patrí k povinnej výbave cyklistu a zdôraznil, že nesmú zabúdať na cyklistickú prilbu. Keďže všetky úlohy v pracovnom zošite žiaci nestihli vypracovať, budú ich riešiť s p. učiteľkami na vyučovaní v rámci dopravnej výchovy.

     • Preventívne aktivity

      2. 5. 2022

      V spolupráci s CPPPaP v Námestove boli v našej škole dňa 21. apríla 2022 zrealizované aktivity pre žiakov 1.-4. ročníka. Žiaci hravou formou získavali potrebné informácie o danej problematike, diskutovali a pracovali na jednotlivých zadaniach a úlohách. Aktivity v jednotlivých ročníkoch boli zamerané:

      • v 1. ročníku – Zdravý životný štýl, zmysluplné trávenie voľného času, duševné zdravie,
      • v 2. ročníku – Rovesnícka mediácia,
      • v 3. ročníku – Riziká spojené s používaním internetu – kyberšikana,
      • vo 4. ročníku – Nebezpečné užívanie drog – podpora životného štýlu.
     • Najkrajšia ilustrácia prečítanej knihy

      25. 4. 2022

      V mesiaci marec sa pod vedením vedúcej školskej knižnice konala súťaž „Najkrajšia ilustrácia prečítanej knihy".  Do súťaže sa zapojilo 25 žiakov, ktorí radi nielen kreslia, ale aj čítajú. Výsledkom boli nádherné ilustrácie, z ktorých sa ťažko vyberali tie najkrajšie. Zo všetkých odovzdaných prác boli vybrané dve z každej triedy, ktoré zdobia aj interiér školy.

     • Krížová cesta

      19. 4. 2022

      Na Palmovú(Kvetnú) nedeľu, dňa 10.apríla 2022, sme sa zúčastnili na pobožnosti krížovej cesty. Chceli sme hlbšie uvažovať nad utrpením Pána Ježiša, ktoré znášal z lásky  k nám, aby nám otvoril nebo. Jednotlivé zastavenia čítali deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Krížovú cestu sme obetovali  za všetky deti na svete, zvlášť za tie, ktoré trpia hladom, chorobami, zomierajú vo vojnách a pri ťažkých prácach.

     • Plavecký výcvik

      19. 4. 2022

      V dňoch 4.- 8. apríla 2022 sa v Aqua relax Dolný Kubín uskutočnil plavecký výcvik. Zúčastnili sa ho žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka.  Všetci získali základy plávania a zároveň zažili veľa zábavy. Posledný deň boli za svoju snahu a plavecké výkony odmenení. Každý žiak dostal mokré vysvedčenie.

     • PYTAGORIÁDA – okresné kolo

      19. 4. 2022

      Dňa 22. marca 2022 sa  uskutočnilo online  okresné kolo Pytagorády. Zúčastnilo sa ho desať úspešných riešiteľov školského kola, sedem  žiakov tretieho ročníka a traja žiaci štvrtého ročníka.  Štyria žiaci tretieho ročníka skončili úspešne: Tamara Čičová, Adela Radičová,  Anton Paľovčík, Nina Palková. Všetci účastníci boli odmenení vecnými cenami.

     • Zápis detí do 1. ročníka

      13. 4. 2022

      Dňa 8. apríla 2022 prebiehal v našej škole zápis detí do 1. ročníka. Po dvoch rokoch sa ho mohli zúčastniť aj budúci prváci, nielen ich rodičia. V škole na deti čakalo veľa zaujímavých úloh a prekvapení. Keďže všetky pripravené úlohy úspešne zvládli, za svoju usilovnosť dostali pamätný list aj odmenu. Všetkým deťom blahoželáme a tešíme sa na spoločné stretnutie v septembri.

     • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

      11. 4. 2022

      OBEC LOMNÁ

      ZASTÚPENÁ STAROSTOM OBCE

      podľa ustanovenia §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

       

      v y h l a s u j e 

       

      výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

      Základnej školy s materskou školou Lomná 36,

      s predpokladaným nástupom od 01.08.2022.

      Viac informácií nájdete TU.


     • Biblia očami detí a mládeže

      4. 4. 2022

      Počas pôstneho obdobia sme sa zapojili do celoštátnej výtvarnej súťaže: Biblia očami detí a mládeže. Tento rok sme tvorili na tému Putovanie za cieľom, na základe knihy Skutky apoštolov z Nového zákona. Deti sa postupne oboznamovali s príbehmi zo Svätého písma  a premýšľali, ako čo najlepšie danú tému výtvarne vyjadriť. Keďže v našej škole sú deti veľmi šikovné a majú výbornú predstavivosť i fantáziu, podarilo sa im vytvoriť nádherné práce. Do súťaže boli zaslané práce žiakov: Emka Hladeková - 2.A, Nina Jurigová a Eliška Turčinová - 3.A, Rebeka Gruchaľáková - 4.A.

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • zs.lomna@orava.sk
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje