• Mimoriadny oznam

      7. 5. 2024

      Milí rodičia, 

      na základe mailu bola vyhlásená evakuácia školy. Momentálne sa deti MŠ a žiaci ZŠ nachádzajú v kultúrnom dome. Polícia SR vykonáva obhliadku budovy ZŠ. Z tohto dôvodu si môžete prísť pre žiakov ZŠ, ktorí nechodia na obedy ihneď do kultúrneho domu.  Deti MŠ a ostaní žiaci pôjdu o 10:30 na obed a potom si ich môžete vyzdvihnúť pred budovou MŠ. 

     • Škola v prírode

      2. 5. 2024

      Po náročných mesiacoch v školských laviciach prišiel čas školy v prírode. V dňoch 22. - 26. apríla 2024 sa jej zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka spolu s rovesníkmi z Krušetnice. V Penzióne Hradisko v obci Nemecká ich čakali animátori Justin a Lenka s programom plným hier, súťaží, tvorivých dielní. Do školy v prírode zavítala aj sokoliarka so svojimi dravcami. Porozprávala o svojich miláčikoch a umožnila žiakom urobiť si s nimi spomienkovú fotografiu. Žiaci navštívili aj Ľupčiansky hrad a dom rozprávok s Avatarom, kde ich čakala tajná misia. Taktiež spoznávali okolitú prírodu, hrali rôzne hry v teréne a animátorka Lenka ich zasvätila do poľovníctva, ktorému sa venuje vo voľnom čase. V predposledný večer predviedli žiaci svoje naj schopnosti v súťaži „Hradisko hľadá talent“ a na záver si spoločne zatancovali. Za súťaže, vzorné správanie a  čistotu izieb boli priebežne odmenení. Domov odchádzali s množstvom nezabudnuteľných zážitkov a nových priateľstiev.

     • Plavecký výcvik

      16. 4. 2024

      V dňoch od 8. do 12. apríla 2024 sa naši žiaci zúčastnili plaveckého výcviku v Aqua relax v  Dolnom Kubíne, kde sa pod vedením skúsených plavčíkov učili plávať. Každý zo žiakov ukázal, že sa vody nebojí a plávanie je pre neho zábava. Prváci získali základné plavecké zručnosti a starší žiaci sa zdokonalili v tom, čo sa naučili v predchádzajúcom školskom roku. Na záver plaveckého kurzu dostal každý žiak mokré vysvedčenie spolu so sladkou odmenou a poukážku s jednorazovým voľným vstupom do bazéna a vodného sveta. Veríme, že plavecký výcvik sa každému páčil a všetci naň budú s radosťou spomínať.

      Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme a tešíme sa na nové zážitky v budúcom školskom roku.

     • Čítajme si

      12. 4. 2024

      V rámci projektu Čítajme si 2024 sa naša škola zaradila k úspešným štrnástim školám, ktoré boli vyžrebované vydavateľstvom Slovart. Školská knižnica sa tak obohatila o ďalšie knižné novinky určené detským čitateľom. Ďakujeme.

     • Zápis detí do 1. ročníka

      9. 4. 2024

      4. apríl 2024 bol pre našich budúcich prvákov veľkým dňom. Do školy prišli v sprievode svojich rodičov, aby sa zapísali do 1. ročníka. Najskôr nám však preukázali svoju šikovnosť. Počítali, hľadali písmená, recitovali, priraďovali, vyfarbovali. Všetko, čo má budúci prvák vedieť, úspešne zvládli. Za svoju usilovnosť dostali odmenu a pamätný list. Tešíme sa na spoločné stretnutie v septembri, kedy zasadnú do našich školských lavíc.

     • Deň vody

      8. 4. 2024

      Dňa 22. marca sme všetci prišli do školy v modrom oblečení, aby sme si pripomenuli Svetový deň vody. Počas celého dňa bolo vyučovanie zamerané na význam vody pre život a potrebu jej ochrany. Žiaci spolu s pani učiteľkami robili aktivity súvisiace s danou témou. Písali pozdravy a blahoželania vode, vyrábali medaily a rôzne prívesky s kvapkami. Pozerali tiež prezentácie a diskutovali o tom, akoby aj oni mohli prispieť k jej ochrane a šetreniu. Všetci vedia, že každá kvapka vody je veľmi dôležitá.

     • Čítajme si 2024

      28. 3. 2024

      Aj tento rok sme sa zapojili do akcie Linky detskej istoty pod názvom Čítajme si 2024, ktorej cieľom je zatraktívniť knihu v detských očiach a prebudiť záujem o čítanie. V piatok 22.3.2024 teda navštívilo školskú knižnicu 41 žiakov našej školy a prečítali si úryvok z vybraných kníh. Veríme, že sme takto prispeli k rozvoju ich čitateľskej gramotnosti.

     • Škôlkari v knižnici

      28. 3. 2024

      Marec je mesiacom knihy.  Pri tejto príležitosti sme v našej knižnici dňa 20.3.2024 privítali milú návštevu- deti z materskej školy. Prišli od tých najmladších až po predškolákov v sprievode  pani učiteliek. Hneď po príchode sa oboznámili s prostredím knižnice. Následne si vypočuli rozprávku ,,Koza rohatá a jež“ a potom sa rozdelili do skupiniek, v ktorých plnili úlohy. Niektorí skladali začarovaný hrad, iní zasa riešili rozprávkové hádanky. Pri riešení úloh im pomáhali naši žiaci: Jozef Hrčkuľák, Mia Gorčáková a Lucia Jurigová. Deti odchádzali z knižnice obohatené o nový zážitok a sľúbili, že ešte prídu.

     • Biblia očami detí a mládeže

      22. 3. 2024

      V mesiaci marec 2024 sa žiaci 1.-4. ročníka zapojili do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“, zameranej na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma. Žiaci sa oboznámili s príbehmi z nasledujúcich vybraných kníh Svätého Písma: Kniha Genezis a Kniha Daniel zo Starého zákona a Evanjelium podľa Jána z Nového zákona. Ich úlohou bolo výtvarne stvárniť príbeh na tému „Vytrvať vo viere“.

      Žiakom nechýbala nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie a podarilo sa im vytvoriť zaujímavé a pekné výtvarné diela. Tie najoriginálnejšie boli vybrané a odoslané do diecézneho kola. Do súťaže boli zaslané práce týchto žiakov:

      • Sebastián Turčina - 1. A,
      • Ľudmila Baleková - 2. A,
      • Peter Pacoň - 3.A,
      • YevheniiaFedorchuk, Olivia Gruchaľáková - 4.A.
     • Projekt „Čítame pre radosť“

      14. 3. 2024

      V rámci projektu  „Čítame pre radosť“ sa nám podarilo získať finančné prostriedky na zriadenie triednych knižníc. Do každej triedy sme zakúpili detskú literatúru, ktorá je žiakom prístupná počas celého dňa.Vďaka sponzorom boli na mieru vyrobené nové police, na ktorých sú knihy umiestnené. Veríme, že triedne knižnice posilnia u našich žiakov pozitívny vzťah k čítaniu a po knihách budú siahať dobrovoľne aj mimo vyučovacích hodín.

     • Cesta do neznáma

      5. 3. 2024

      V prvý marcový deň sme sa na pozvanie Základnej školy s materskou školou v Krušetnici zúčastnili výchovného koncertu. Vo vestibule školy nás milo privítala p. riaditeľka PaeDr. Ing. Mária Olešová. Keďže vystúpenie začínalo až o hodinu, umožnila našim žiakom stretnúť sa v jednotlivých triedach s budúcimi spolužiakmi.

      Koncert s názvom „Cesta do neznáma“ realizovali členovia umeleckej spoločnosti LETart production. Vizuálne aj hudobne nás previedli krásnymi miestami Slovenska, poukázaním na zaujímavé stavby (hrady, zámky, kúrie, rozhľadne) a prírodnú scenériu. Počas koncertu vládla výborná atmosféra. Žiaci sa nielen dobre zabavili, ale aj  dozvedeli veľa zaujímavého o rodnej krajine. 

     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

      29. 2. 2024

      Aj tento rok sa mohli naši žiaci zapojiť do školského kola literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo 16. februára 2024.  Osem žiakov 2.- 4. ročníka sa na tento deň usilovne a zodpovedne pripravilo. Každý prednes bol jedinečný, za čo si vyslúžili potlesk od spolužiakov. Porota zložená z pani učiteliek však musela vybrať tých najlepších a rozhodla sa nasledovne:

      1. miesto: Lucia Jurigová, 3. A

      2. miesto: Diana Palková, 3. A

      3. miesto:Diana Ľubová,2. A

      Cena poroty:AlicaHladeková, 2. A.

      Žiačka Lucia Jurigová bude našu školu reprezentovať v okresnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 26. marca 2024 v Námestove.

      Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť a umiestneným srdečne blahoželáme. Lucii budeme držať palce, aby úspešne reprezentovala našu školu.   

     • Prváci v školskej knižnici

      29. 2. 2024

      Nastal čas, aby aj naši najmladší žiaci spoznali školskú knižnicu.  Dňa 12. februára pani knihovníčka previedla našich prvákov svetom kníh, pravidlami správania sa v knižnici a oboznámila ich s podmienkami vypožičiavania. Okrem toho si vypočuli rozprávku. Na záver dostali svoj čitateľský preukaz a vybrali si rozprávkovú knižku. Všetci žiaci, nielen prváci, sú v našej školskej knižnici srdečne vítaní každú stredu.

     • Návšteva škôlkarov

      22. 2. 2024

      Dňa 9. februára k nám zavítali deti z materskej školy. Prvákov táto milá návšteva veľmi potešila. Ukázali im, ako už vedia čítať, písať a počítať. Aj škôlkari predviedli svoju šikovnosť. S veľkým nadšením riešili zábavné úlohy, ktoré sme pre nich pripravili. Prelistovali si veľký Šlabikár aj ostatné prvácke učebnice a zošity. Azda najväčšiu radosť mali z toho, že mohli písať a kresliť na školskú tabuľu. Veríme, že hodinka strávená v škole bola pre škôlkarov príjemným zážitkom a tešia sa, že aj z nich čoskoro budú veľkí školáci.

     • Školský karneval

      5. 2. 2024

      Dňa 31. januára sa v našej škole uskutočnil školský karneval.  Dopoludnie plné zábavy začalo  bubnovaním, počas ktorého sa všetci žiaci zhromaždili v karnevalových kostýmoch. Stretli sa tu bytosti z celého rozprávkového sveta. Aj panie učiteľky prišli ako dvorné dámy vtáčieho kráľa. Najskôr sa všetky masky predstavili, potom sa spolu zabávali, tancovali a  spievali.  Nechýbali ani zaujímavé súťaže a hry. Počas prestávok  bolo  pre všetkých pripravené  výborné občerstvenie.

     • Dotácia na stravu od 01.01.2024

      3. 1. 2024

      Zákonný zástupca, ktorý podal žiadosť o dotáciu na stravu pre svoje dieťa/žiaka od 01.09.2023 prostredníctvom Zápisného lístka na stravovanie s Návratkou, nemusí o ňu opätovne žiadať od 01.01.2024.

      Zákonný zástupca, ktorý tak neurobil a chce požiadať o dotáciu na stravu pre svoje dieťa/žiaka, musí vypísať u vedúcej ŠJ Zápisný lístok na stravu s Návratkou.

      Alena Špigútová, vedúca ŠJ

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje