• Telocvičňa

   • Oznámenie

    Riaditeľka ZŠ s MŠ v Lomnej oznamuje, že telocvičňa je od 01.01.2023 prenajímaná podľa platného cenníka schváleného Obecným zastupiteľstvom v Lomnej dňa 16.12.2022.

    Cenník nájomného priestorov telocvične pri ZŠ s MŠ, Lomná 36

    Poplatok je stanovený za prenájom celej haly.

    Hala

    žiaci a študenti

    pracujúci

    Veľká

    8,- € / h

    10,- € / h

    Malá

    5,- € / h

    7,- € / h

     

    Rezervácie telocvične je možné dohodnúť telefonicky na čísle: 0918 842 191 

    u správkyne telocvične p. Márie Jurincovej č.d. 154.

     

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje