• Krúžky

  • Deň

   Názov

   Vedúci

    Pondelok

     Športový

    Mária Greňová

    Utorok

    -

     -

    Streda

   -

    -

    Štvrtok

    Z každého rožka troška

    Šikovníček

     Mgr. Anna Žibeková

     Mgr. Daniela Miškovcová

    Piatok

     Hravá angličtina

     Mgr. Alena Urbánková

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje