• Krúžky

  • Deň

   Názov

   Vedúci

    Pondelok

     Z každého rožka troška

     Športový

     Mgr. Daniela Miškovcová

     Jozef Uhliarik

    Utorok

     Športový

     Mária Greňová

    Streda

     Šikovníček

     Mgr. Anna Žibeková

    Štvrtok

     Testovanie5

     Hravá angličtina

     Mgr. Alena Urbánková

     Mgr. Helena Paríšková

    Piatok

     Včelársky

     Anton Antušák

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • zs.lomna@orava.sk
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje