• Na všetky tvoje choroby - včela liek ti vyrobí

   • Ďakujeme Nadácii Volkswagen za poskytnutý príspevok v rámci projektu "Na všetky tvoje choroby - včela liek ti vyrobí."

    Žiaci v rámci včelárskeho krúžku nahliadli priamo do deja úľa, zoznámili sa s jeho osadenstvom,  so  životom  včiel  a   ich  prácou.  Naučili  sa  vyrábať  rámiky,  sviečky  z vosku. Počas celého školského roka sa starajú o úle, čistia letáče, prikrmujú včelstvá a tak zmysluplne trávia svoj voľný čas.

                  

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • zs.lomna@orava.sk
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje