• Tlačivá - školský klub detí

    • 01_Žiadosť o prijatie do ŠKD  
     02_Rozsah denného pobytu v ŠKD
     03_Žiadosť o zmenu dochádzky do ŠKD
     04_Oznámenie o jednorázovej zmene pobytu dieťaťa v ŠKD
     05_Žiadosť o uvoľnenie zo ŠKD
     06_Žiadosť o prerušenie dochádzky do ŠKD
     07_Žiadosť o odhlásenie zo ŠKD  

      

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje