• Záložka do knihy spája školy

   • Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy organizuje metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice v spolupráci s Centrom pre školské knižnice, ktoré je súčasťou Národného múzea a knižnice J. A. Komenského v Prahe. Uvedený projekt bol po prvýkrát zorganizovaný v októbri v roku 2009, a to pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vopred vyhlásenú tému.

     

    2021 - 12. ročník Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní

    V mesiaci október 2021 sa naša škola zapojila projektu Záložka do knihy spája školy na tému Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. Naši žiaci s nadšením vyrábali záložky pre  kamarátov z partnerskej základnej školy vo Vlčkovciach. Veríme, že ich záložky budú sprevádzať  nielen pri učení, ale aj pri čítaní zaujímavých kníh.

     

    2020 - 11. ročník Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní a v próze

    Túto tému sa snažili naši žiaci stvárniť pri vyrábaní záložiek, v rámci 11. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Pre našich rovesníkov  zo ZŠ s MŠ Lhenice  máme už pripravený balíček so záložkami. S ich výmenou však musíme počkať, kým sa v Českej republike zlepší epidemiologická situácia a naši kamaráti sa budú môcť opäť vrátiť do škôl.

     

    2019 - 10. ročník Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy: List za listom – baví má čítať
    Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Záložka do knihy spája školy. Žiaci vyrábali záložky. Hotové výrobky sme  poslali do Základnej školy Zaječice  v Pardubickom kraji, ktorá je tento rok partnerom našej školy v danom  projekte. Už sa tešíme na záložky, ktoré vyrobili oni pre nás.

     

    2018 - 9. ročník Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice

    Mesiac október sa už niekoľko rokov nesie v znamení česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tento rok sa uskutočnil už 9. ročník tohto projektu a  našou pridelenou partnerskou školou bola Mateřská škola a Základní škola v Drahanoviciach. Žiaci aj tento rok s plným nasadením vyrábali záložky pre kamarátov z Čiech. Žiaci vyrábali záložky rôznych tvarov a motívov. Veríme, že tak ako ich záložky nás potešili, tak našich kamarátov z Čiech potešia aj naše vyrobené záložky.Fotky našich detí a ich vyrobených záložiek si môžete pozrieť vo fotogalérií.


    2017 - 8. ročník  Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov
    Do projektu sa naša škola zapája už niekoľko rokov. Za partnera sme získali Základnú školu Vlachovice a už teraz sa tešíme na záložky, ktoré nám vyrobia a budú nám zaslané. Naše záložky do knihy sú už „na svete″  a pozrieť si ich môžete vo fotogalérií.

     

    2016 - 7. ročník Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítam, čítame...  

    Tento krát sme vyrábali  záložky  sme  pre našich kamarátov zo ZŠ s MŠ Sverepec, pretože práve ich škola sa stala našou partnerskou školou. Žiaci si dali na výrobe záložiek naozaj záležať, veď chceli svojich rovesníkov potešiť. Či sa im to podarilo, posúďte sami.

     

    2015 - 6. ročník Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách
    Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do tohto projektu. Tento rok sa našou partnerskou školou stala Základná škola Vlachovice. Naši šikovní výtvarníci vytvorili veľa pekných a inšpiratívnych záložiek, ktoré putovali do družobnej ZŠ Vlachovice.

     

    2014 - 5. ročník Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy: Moja obľúbená kniha

     

    2013 - 4. ročník Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy: Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinu

     

    2012 - 3. ročník  Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy

    Za partnera sme získali Základnú školu Zemplínska Teplica a už teraz sa tešíme na záložky, ktoré nám vyrobia a budú nám zaslané.

     

       

     

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje