• Tenis do škôl

   • V školskom roku 2018/2019 sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu „Tenis do škôl“, ktorého organizátorom je Slovenský tenisový zväz v spolupráci s Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu ako aj Štátnym pedagogickým ústavom. Projekt je zameraný na zaradenie tenisu do učebných osnov telesnej a športovej výchovy na prvom stupni základných škôl. Sleduje zdokonaľovanie pohybových schopností žiakov, významne prispieva k ich psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu.

     

    Na realizáciu uvedených aktivít sme dostali bezodplatne základný tenisový balíček, ktorý obsahuje: 30 ks plastových rakiet, 60 ks penových lôpt, 1 ks rakety pre učiteľov, 15 ks detských rakiet, 30 ks mäkkých lôpt, 1 ks mini tenisovej siete a metodický materiál.

    Veríme, že  výučba tenisu prispeje nielen k budovaniu pozitívneho vzťahu žiakov k tenisu,  k upevneniu ich zdravia, telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti ale tiež k osvojeniu dodržiavania pravidiel fair play.

     

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje