• Kontakt

   • Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Lomná 36

    029 54 Lomná 135

    tel.: 043/557 22 53 

    e-mail: jedalen@mslomna.sk                

    mobil:  0915 569 656  (vedúca jedálne)

                 0905 194 886  (kuchárka)

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje