• Tlačivá - škola

    • 01_Prihláška dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky     
     02_Žiadosť o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní
     03_Žiadosť o povolenie plnenia PŠD mimo územia SR
     04_Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania
     05_Žiadosť o oslobodenie  žiaka od povinnej TŠV
     06_Návrh na oslobodenie od povinnej TV
     07_Oznámenie o prestupe žiaka na inú školu
     08_Žiadosť o vydanie vysvedčenia
          

     Prihlaska.pdf

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • zs.lomna@orava.sk
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje