• Tlačivá - škola

    • 01_Prihláška dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky    
     02_Žiadosť o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní  
     03_Žiadosť o povolenie plnenia PŠD mimo územia SR  
     04_Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania  
     05_Odporučenie na oslobodenie  žiaka od povinnej TŠV    
     06_Oznámenie o prestupe žiaka na inú školu  
     07_Žiadosť o vydanie vysvedčenia  
          
  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje