• Včela - malý zázrak prírody

   • Cieľom projektu je rozvíjať poznanie žiakov v oblasti poznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách, získavať poznatky o včele, pričom najskôr sa sústreďujú na opis pozorovaných skutočnosti.

          

    Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za poskytnutý príspevok 1 000,- € v rámci projektu „Včela - malý zázrak prírody“, ktorý je zameraný na osvojenie základných pravidiel správania sa žiakov v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie. Z príspevku boli zakúpené 4 informačné tabule s tematikou včiel (osadené sú v areáli základnej školy, materskej školy a obce Lomná) 10 tričiek s logom včely, Včelárska čítanka a 10 kusov Mojej prvej knihy o včelách. Cieľom projektu je v spolupráci so včelárom Antonom Antušákom zvýšiť záujem žiakov o včelársku problematiku tak na teoretickej ako aj praktickej úrovni.

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje