• Organizácia školského roku 2023/2024

   • Vyučovanie


    Školský rok sa začína 1. septembra 2023.

    Školské vyučovanie:

    Prvý polrok začína 04.09.2023 (pondelok) a končí 31.01.2024 (streda).

    Druhý polrok začína 01.02.2024 (štvrtok) a končí 28.06.2024 (piatok).

     

    Prázdniny

    Prázdniny Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
     jesenné   

     

     30.10.2023 –  31.10.2023           

        2. 10. 2023 (štvrtok)

     

    vianočné

      23.12.2023 – 07.01.2024      8. 1. 2024  (pondelok)

     

    jarné

     19.02.2024 – 23.02.2024      26.2.2024 (pondelok)

     

    veľkonočné   

     28.03.2024 – 02.04.2024       3. 4. 2024 (streda)

     

    letné  

     1.07.2024 – 30.08.2024      2.9.2024 (pondelok

     


     

     

    Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti


    Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Prestávka trvá 10 minút, veľká prestávka trvá 15 minút.

    Príchod do školy:  7:00 - 7:25 hod.

    Prestávka na obed: Žiakom sa obed vydáva  od 11:15 hod do 13:30 hod.

     

    Harmonogram vyučovania 

    1. vyučovacia hodina  

    7:30 -   8:15 hod.

    malá prestávka

      8:15 -   9:25 hod

    2. vyučovacia hodina

     8:25 -   9:10 hod.

    veľká prestávka

      9:10 -   9:25 hod

    3. vyučovacia hodina

      9:25 - 10:10 hod.

    malá prestávka

    10:10 - 10:20 hod

    4. vyučovacia hodina

    10:20 - 11:05 hod.

    malá prestávka

    11:05 - 11:15 hod

    5. vyučovacia hodina

    11:15 - 12:00 hod.

    malá prestávka

    12:00 - 12:10 hod

    6. vyučovacia hodina

    12:10 - 12:55 hod.

     

     

     

    Konzultačné dni pre zákonných zástupcov


    04.10.2023

    10.01.2024

    04.04.2024

    08.11.2023

    07.02.2024

    02.05.2024

    06.12.2023

    07.03.2024

    06.06.2024

     

    Základná škola          od 13:00 hod. do 15:00 hod.     

    Školský klub detí        od 08:50 hod. do 09:20hod.

                od 15:00 hod. do 15:30 hod.

                                        

                                        

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje