• Organizácia školského roku 2021/2022

   • Vyučovanie


    Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).

    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).

    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna

    2022 (štvrtok).

     

    Prázdniny


    Prázdniny Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
    jesenné   28. október - 29. október 2021    2. november 2021 (utorok)
    vianočné   23. december 2021 -  7. január 2022   10. január 2022  (pondelok)
    polročné    4. február 2022 (piatok)    7. február 2022 (pondelok)
    jarné    7. marec - 11. marec 2022   14. marec 2022 (pondelok)
    veľkonočné   14. apríl - 19. apríl 2022   20. apríl 2022 (streda)
    letné    1. júl - 31. august 2022    5. september 2022 (pondelok)

     

    Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti


    Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Prestávka trvá 10 minút, veľká prestávka trvá 15 minút.

    Príchod do školy:  7:00 - 7:25 hod.

    Zvonenie
      7:30 -   8:15 hod. - 1. vyučovacia hodina
      8:15 -   8:25 hod. - prestávka
      8:25 -   9:10 hod. - 2. vyučovacia hodina
      9:10 -   9:25 hod. - veľká prestávka
      9:25 - 10:10 hod. - 3. vyučovacia hodina
    10:10 - 10:20 hod. - prestávka
    10:20 - 11:05 hod. - 4. vyučovacia hodina
    11:05- 11:15 hod. - prestávka
    11:15 - 12:00 hod. - 5. vyučovacia hodina
    12:00 - 12:10 hod. - prestávka
    12:10 - 12:55 hod. - 6. vyučovacia hodina

     

    Prestávka na obed
    Žiakom sa obed začína vydávať  od 11:15 hod., výdaj obeda končí o 13:30 hod.

    Varianty učebných plánov


    I.stupeň
    iŠVP a iŠkVP– 1.A; 2.A; 3.A; 4.A;

     
    Konzultačné dni pre zákonných zástupcov


    Každý prvý utorok v mesiaci  

    05.10.2021 11.01.2022 05.04.2022
    02.11.2021 01.02.2022 03.05.2022
    07.12.2021 01.03.2022 07.06.2022

     Základná škola      od 13:00 hod. do 15:00 hod.     

     Školský klub            od 10:30 hod. do 11:00 hod.

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • zs.lomna@orava.sk
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje