• Skokom, behom, letom, pomôcť k športu deťom

   • Projekt je zameraný na rozvoj a podporu pohybových aktivít detí v zdravom prostredí. Deti sa budú vzdelávať pod dohľadom trénerov, učiteľov v rámci hodín telesnej a športovej výchovy, voľnočasových krúžkov.

                                 

    Podstatou projektu je vzdelávanie - osvojenie si základných gymnastických prvkov, zvládnutie cvičeného obsahu gymnastiky, pravidiel loptových hier. Deti sa navzájom motivujú k správnemu prevedeniu cviku, loptovými hrami zvýšime záujem detí o šport. Cieľom projektu je zabezpečiť materiálne vybavenie telocvične športovými pomôckami.

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje