• História školy

   • Sústavnejšie školské vzdelávanie v Lomnej sa datuje od polovice 19. storočia, kedy Ondrej Ľuba vyučoval deti v jednej izbe vo svojom dome. Na prelome 60. a 70. rokov si obyvatelia Lomnej postavili samostatnú drevenú školskú budovu, v ktorej sa začalo vyučovať od apríla 1872.
    V roku 1911 postavili novú murovanú školu za Lomnicou. Do tejto novej školy chodili mladšie ročníky a do pôvodnej starej – starší žiaci. Drevená škola v roku 1916 vyhorela a Lomná mala opäť len jednotriednu školu.
    V prvej polovici 30. rokov, v dôsledku stále rastúceho počtu žiakov, pristúpili k stavbe novej štvortriednej cirkevnej školy. Vyučovanie v štyroch triedach začalo v školskom roku 1936/37. Pod vedením správcu Ondreja Lorku tam vyučovali títo pedagógovia: Ladislav Kuľko, Mária Schindlerová, Elena Lukáčová a Agnesa Turčáková. Neskôr tam pôsobili: Jozef Kačena, Rozália Kocúrová, Aurélia Oravská a iní. Po skončení 2. svetovej vojny sa cirkevná  škola poštátnila. V tomto období tu  najdlhšie pôsobil učiteľský  manželský  pár  Anton  a  Emília Brišákovci.  Výnosom  Ministerstva  školstva
    o likvidácii malotriednych škôl bola 1.9.1978 zrušená. Lomnianski žiaci dochádzali do Základnej školy v Krušetnici.
    Od 1. septembra 1990 sa obnovil výchovno-vzdelávací proces v pôvodnej budove školy v Lomnej.

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • zs.lomna@orava.sk
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje