• Čítame radi

   • V decembri 2020 sa naša škola zapojila do výzvy Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky.

    Zapojením sa do tohto projektu získala naša škola finančné prostriedky vo výške 400 € na nákup kníh podľa vlastného výberu. Vďaka tejto čiastke sa nám podarilo obohatiť našu školskú knižnicu o 46 nových knižných titulov od slovenských, ale aj zahraničných autorov. Niektoré knihy budú môcť žiaci využívať aj na vyučovaní v rámci práce s mimočítankovou literatúrou. Veríme, že sa nám aj takýmto spôsobom podarí zvýšiť záujem žiakov o čítanie.

     

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje