• Školský časopis - LOMÍTKO

   • Školský časopis 2014/2015

                                

                      Lomítko č.1                         Lomítko č.2

     

    Školský časopis 2013/2014

                             

                     Lomítko č.1                            Lomítko č.2

     

    Školský časopis 2012/2013

                                            

                      Lomítko č.1                        Lomítko č.2                          Lomítko č.3

  • Kontakt

   • Základná škola s materskou školou, Lomná 36
   • 029 54 Lomná 36 Slovakia
   • + 421 43 557 22 43
   • Ing. Mgr. Marcela Ľubová zs.lomna@orava.sk, + 421 905 825 076
   • Ľudmila Bodoríková mslomna@mslomna.sk, + 421 43 557 22 53
   • Mgr. Iveta Polťáková zs.poltakova@orava.sk, + 421 43 557 22 43
   • Alena Špigútová, jedalen@mslomna.sk, + 421 915 569 656
   • 379101 59
   • 2021864636
   • SK31 5600 0000 0040 4600 3002
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje